Trygdeytelser

Hovedregelen er at man må betale all tannbehandling selv, men i en del tilfeller yter Helfo stønad til tannbehandling.


De 15 innslagspunktene for Helfo stønad: 

1. Sjelden medisinsk tilstand

2. Leppe-kjeve-ganespalte

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig

4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

6. Periodontitt

7. Tannutviklingsforstyrrelser

8. Bittanomalier

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

10. Hyposalivasjon

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade

13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Du kan lese mer om regelverket på Helfo sin nettside www.helfo.no. Vi har direkte oppgjør med Helfo, dvs. at refusjonen blir trukket fra på regningen du får fra oss.

Reiseutgifter

Dersom Helfo gir refusjon for tannbehandlingsutgifter, kan man ha rett på å få dekket reiseutgiftene etter nærmere bestemmelser. Du kan lese mer om regelverket på www.pasientreiser.no