Prisliste

Behandling/tjeneste                                 Stykkpris
Konsultasjon/undersøkelse kr 700
Røntgenbildekr 150
OPG panoramarøntgenkr 650
Anestesi/bedøvelsekr 210
Tansteinsrensing/poleringTimehonorar
Tannfarget fylling 1 flatekr 1210
Tannfarget fylling 2 flaterkr 1730
Tannfarget fylling 3 flater kr 2050
Plastisk oppbygging av tannkrone (4-5 flater)kr 2470
Helkrone inkludert tannteknikerhonorarkr 7500
Eventuell stiftforankring under krone(konus)kr 2990
Porselensfasettkr 7500
Bropilar/broleddkr 7500
Krone på implantat (kirurgi og tannteknikk
kommer i tillegg)
På forespørsel
Helprotese 1 kjeve
inkludert tannteknikerhonorar
kr 16500
Helprotese begge kjever
inkludert tannteknikerhonorar
kr. 31000
Rebasering (tannteknikerhonorar
kommer i tillegg)
kr 3050
Delprotese (tannteknikerhonorar
kommer i tillegg)
kr 6510
Krone på implantat (kirurgi og tannteknikk
kommer i tillegg)
På forespørsel
Bittskinne inkludert tannteknikerhonorar
(hard skinne)
kr. 5990
Ukomplisert ekstraksjon (tanntrekking)kr 1420
Komplisert ekstraksjon (tanntrekking)kr 2050
Operativ fjerning av tann (Helforefusjon
fratrukket)
kr 3055
Rotfylling Timehonorar
Tannbleking 1 kjeve (inkl. skinne,
4 blekesprøyter, instruksjon)
kr 3150
Tannbleking begge kjever (inkl.skinne,
8 blekesprøyter, instruksjon)
kr 5250
Timehonorar tannlegekr 2310
Timehonorar tannpleierkr 2050
Timehonorar rotfyllingkr 2450
Hygienetillegg, belastes pr. besøk kr 200
Uteblivelse fra timeavtale uten avbestilling
belastes med kr. 250.- pr.15 min
Avbestillinger senest 24 timer før timeavtalen
Komplett/utfyllende prisliste er plassert på
venterommet på klinikken